Cong trình thạch cao đâu nam 2019

THẠCH CAO QUẬN 7

Địa chỉ Nhà Bè :  Ấp 4, Phú Xuân, Nhà Bè, Hồ Chí Minh

Địa chỉ Xưởng : Huỳnh Tấn Phát, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0972 919 196 (A.Dương)

Email: duongnguyen190586@gmail.com

Website: http://thachcaoquan7.com